• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

Föreningens förtroendevalda bedriver oppositionspolitik i två nämnder och i kommunfullmäktige.
I kommunfullmäktige har vi 2 mandat efter valet 2022


Kommunfullmäktigegruppen

Ordinarie ledamöter:

Ali Hadrous

David Bergström

Ersättare:

Amanda Castro Ulén

Magnus Roslund

 

Teknik & Fritidsnämnden

Ersättare:

David Bergström

 

Miljönämnden

Ersättare:

Peter Schrewelius

Kopiera länk