artikel

Kandidat till kommunvalet – Peter Schrewelius

Peter: En av anledningarna till att jag kandiderar är att jag strävar efter en jämlik behandling av stadens alla invånare oavsett vem man är, och en av de viktigaste och mest grundläggande sakerna för att uppnå det är att föra en bostadspolitik som gynnar alla.

Vi alla ska kunna känna att vi har möjligheten att välja var vi vill bo oavsett om det är med havsutsikt eller inte. Var man bor ska inte dikteras av ens ekonomiska förutsättningar.

En lösning på det är att bygga fler hyresrätter, och bygga dem likvärdigt. Att försöka göra slut på bostadssegregationen och bygga en stad som välkomnar alla, i alla stadsdelar. Hur ska en stad kunna utvecklas om man främst satsar på bostäder de flesta inte har råd att bo i?

Kopiera länk