Taggat: stadsutveckling

Torkild Strandbergs vision är inte (v)år

PRESSMEDDELANDE Som väntat har Landskronas kommunfullmäktige idag beslutat att 95,5 miljoner ska investeras i ett nytt fastighetsbolag. Vänsterpartiet begärde förgäves en återremiss av ärendet. Varför detta? Vänsterns ledamöter i kommunfullmäktige...