Vår politik

header_RAM

Det goda livet i vår kommun är beroende av vår gemensamma välfärd. Medan andra partier stirrar sig blinda på att skapa ”ett bra företagsklimat”, och genomför skattesänkningar som endast gynnar de som redan är välbeställda och ökar ojämlikheten i samhället; menar vi istället att det behövs en solidarisk omfördelning av våra skattepengar, och en socialistisk och feministisk politik på ekologisk grund. Vi vill satsa mer resurser på skola, vård och omsorg. Vänsterpartiet verkar för ett rättvist, jämlikt och solidariskt samhälle. Därför vill vi se ett Landskrona där alla har möjlighet att leva ett bra och tryggt liv, i alla livsskeden. Landskrona ska bli en bra stad att leva i för gamla och unga, för män och kvinnor, för människor med olika bakgrunder och världsåskådningar. Vi vill helt enkelt vara den positiva kraften i samhället som prioriterar arbete utan att bestraffa de arbetslösa, utvecklar staden utan att skapa sociala orättvisor, och framför allt motverkar vi rasism och diskriminering i alla dess former.

För att skapa ett rättvist och mer demokratiskt samhälle måste de som har makt och stora förmögenheter kliva tillbaka och dela med sig. Och för att kvinnor ska kunna ta mer plats, måste män lämna mer plats. Alla partier tycker inte så. Partier företräder helt enkelt olika intressen, klasser och idéer om hur samhället ska se ut.

För oss har alla människor lika värde, oavsett kön, etnicitet, hudfärg, religion eller sexualitet. Att ställa grupper mot varandra är en gammal idé som bara gynnar överheten. Arbetarrörelsen och de demokratiska krafterna däremot tjänar på att hålla ihop. Vi har gemensamma intressen, och bara tillsammans kan vi lösa problem och nå framgång.

 


Ännu mer information om vad Vänsterpartiet vill göra i Landskrona finns här: http://www.tryggtlandskrona.se

Vill du fördjupa dig kan du läsa hela vår kommunalpolitiska valplattform, den hittar du här: http://www.tryggtlandskrona.se/static/program.html

Andra kommentarer och mer eller mindre artiga utspel om lokalpolitiken i Landskrona, finns på:  Landskronavänstern!


Har ni andra frågor som ni inte hittar svar på så tveka inte att kontakta oss, så svarar vi dig så fort vi kan!