Ersättare i nämnder

 Christine Lenander (kommunstyrelsen)
Frederik Linderos  (Individ och familjenämnden)
 Magnus Roslund  (Omsorgsnämnden)
 Peter Lenander (Miljönämnden)
 Christine Lenander  (Utbildningsnämnden)