Kollektivavtal och annonsering om kommunfullmäktiges sammanträden kvällens snackisar på årets första möte

På kvällens sammanträde i kommunfullmäktige deltog för första gången vår nya ersättare Jelica Pejkic på platsen bredvid Kikki Lenander. Efter en del avhopp är vår fullmäktigegrupp nu fulltalig igen.
När fullmäktige antog en inköps- och upphandlingspolicy för kommunen blev det tydligt att det finns olika syn på kollektivavtal bland partierna; både Sverigedemokraterna och Moderaterna motsatte sig i talarstolen att kommunen skulle ställa krav på kollektivavtal när det köps in eller upphandlas.
Vid årsskiftet trädde en ny kommunallag i kraft och fullmäktige skulle därför revidera sin arbetsordning. I förslaget hade traditionell annonsering i dagspress inför kommunfullmäktiges sammanträden plötsligt försvunnit och mötet ajournerades i tio minuter på begäran av Socialdemokraterna, som när mötet återupptogs yrkade på att återremittera förslaget. Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) ville komma till beslut ikväll, så han skrev istället ett tilläggsyrkande som tillgodosåg S-kraven och då drogs återremissyrkandet tillbaka.

Vänsterpartiet ställde sig också bakom detta tillägg. För oss är det uppenbart att tillgång till IT-teknik är en fråga om klass och tillgänglighet. Att alla ska ha tillgång till information om när kommunfullmäktige sammanträder och vilka viktiga ärenden som behandlas är en fråga om medborgarnas grundläggande demokratiska rättigheter och möjlighet att delta i samhället. Vi vänsterpartister vill ha en levande demokrati med engagerade medborgare. Att kommunen ska göra vissa meddelanden i dagspress är därför både självklart och nödvändigt.

Två lyckliga V-företrädare på kommunfullmäktige