Kommunen riskerar att bryta mot lagen, igen

PRESSMEDDELANDE
Det tog bara några dagar och så beslutade folkpartister, sverigedemokrater, moderater och miljöpartister att bifalla Hemsö Fastighets AB egen framställan om att få göra profit på bygget av en ny grundskola och idrottshall i Norra Borstahusen.

Vänsterpartiets representant i kommunstyrelsen i Landskrona befarar att den nya överenskommelsen med Hemsö Fastighets AB kan komma att bryta mot gällande lagstiftning, närmare bestämt Kommunallagen samt Lagen om offentlig upphandling.

Henning Süssner Rubin, Vänsterpartiets ersättare i kommunstyrelsen, påpekar att det finns en intressant detalj i sammanhanget: Ordföranden i Hemsö Fastighets AB är Pär Nuder som också innehar ett styrelseuppdrag i Fabege AB. Fabege AB är i sin tur en av ägarna i Friends Arena, ett enormt och skandalkantrat projekt – där Christian Alexandersson, vd för Landskrona stadsutveckling AB och t.f. “utvecklingschef” i kommunen, var inblandad i.

– Nu vet vi äntligen vad fyrklöverns “Vägval Landskrona” går ut på  – att gynna fastighetsjättarna som ska kunna göra vinster i decennier på Landskronaborna, kommenterar Süssner Rubin.


För mer information läs gärna vårt särskilda yttrande: särskilt yttrande ks20150528