Vänsterpartiet Landskrona presenterar sin budget

 

Under de senaste åren har klyftorna inom Landskrona ökat.

Stora kommunala satsningar på Norra Borstahusen och de centrala kommundelarna har ledsagats av nedskärningar i Norrestad. Samtidigt har utvecklingen av kommunens yttre delar försummats. Vi vill vända utvecklingen och göra Landskrona till en modellkommun för en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Vårt mål är att se till att samtliga Landskronabor ska vara stolta över
att bo i en trygg stad med bra välfärd och hög livskvalité. Nyinflyttade människor precis som gamla Landskronabor ska känna sig välkomna – oavsett härkomst, var man bor i kommunen eller hur ens skattekraft ser ut.

I denna budget satsar vi därför på de delar av staden som drabbats hårdast av den rådande ekonomiska krisen och den styrande fyrklöverns politik.

Vänsterpartiet Landskrona vill satsa stort på ett nytt Kultur- och familjecentrum i Karlslund. Pengarna för denna investering ska tas från satsningen på att bygga en skola i   Norra Borstahusen. Vänsterpartiet vill ta bort sparkraven på ett antal nämnder och satsar på en handlingsplan mot barnfattigdom och på kvinnofridsfrågor.

Att bygga en skola för 93 miljoner i en stadsdel där ingen bor, samtidigt som en annan skola ska rivas i en stadsdel där människor redan finns, är ett skolexempel på fyrklöverns märkliga sätt att resonera”,
menar Henning Süssner Rubin, Vänsterpartiets gruppledare.

I Landskrona tvingas alltför många barn leva i fattigdom. Kommuner ska enligt oss tillämpa nolltolerans mot barnfattigdom. Det krävs en långsiktig handlingsplan mot barnfattigdomen. Kommunen ska i samarbete med kommunens föreningsliv erbjuda ett rikt och kostnadsfritt utbud av fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och barnfamiljer. Vi vill dessutom se ett konsekvent förbud mot dolda avgifter i skolan – alla elever ska kunna få följa med på utflykter och skolresor.

Den största enskilda satsningen vi gör emot arbetslösheten i Landskrona är ett sysselsättningsprogram som har till mål att skapa nya ungdomsjobb (riktiga sådana, inga “plus-” eller andra låtsasjobb), primärt inom den kommunala omsorgen. Sysselsättningsprogrammet kommer att länkas ihop med ett försök att prova en arbetstidsförkortning inom en omsorgsverksamhet.

“10 miljoner ska investeras i ett sysselsättningsprogram för
ungdomar inom omsorgen”

 

Vi tycker Landskrona ska satsa särskilt på kvinnofrid. Kvinnojouren får det stöd den behöver för att fullfölja sin viktiga uppgift och de finansiella förutsättningar som behövs för att starta och driva en tjejjour ska äntligen skapas. Alla kvinnor som vill ska kunna delta i en utbildning i feministiskt självförsvar.

Kommunens elförbrukning ska bli miljövänligare och effektivare. Vi vill att kommunen ska inleda sin energiomställning genom att använda kommunala fastigheter som plattform för en egen solcellspark. I ett första skede ska de kommunala skolornas tak få solceller som kommer att bidra till påtagliga driftkostnadssänkningar för verksamheterna.

För att på lång sikt kunna säkerställa en god ekonomisk hushållning för Landskrona stad behövs under de närmaste åren kraftfulla satsningar på jobb och sysselsättning för att kunna vända utvecklingen.

Vänsterpartiet vill att den kommunala ekonomin ska vara i balans och planerar för ett nollresultat år 2016.


Bland Vänsterpartiets konkreta krav finns:

  • Investera i ett Kultur- och familjecentrum i Karlslund
  • Sextimmars arbetsdag med bibehållen lön ska införas på försök i en verksamhet inom omsorgsförvaltningen.
  • Gratis arbetskläder för personal inom förskola och omsorg.
  • Avgiftsbefriade Idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.

Vi satsar också på tätare kollektivtrafik mellan kommunens yttre delar och vill förbättra
anknytningen mellan byarna och centrum, samt den nya kultur- och idrottsstadsdelen Karlslund.

 

För att läsa budgetdokumentet i sin helhet kan du ladda ned det här: Vänsterpartiets budget för år 2016