Har hyrespolicyn någon positiv effekt?

 


Den här diskussionen, den följer ett intressant mönster. Det börjar med en interpellation som går till ansvarig nämnds ordförande som rakt ut säger att det „inte finns någon analys“. Sen rycker kommunstyrelsens ordförande ut och hävdar minsann att det finns statistik som visar att hyrespolicyn är lyckad, men han besvärar sig inte med att försöka bemöta kritiken emot policyns eventuella bieffekter. Vi får höra att det finns ett problem i Landskrona med ett „nettoinflöde“ av människor som behöver försörjningsstöd, vilket vi menar visar på Torkild Strandbergs (fp) intressanta människosyn. Och vem är det som sen säger ungefär samma saker och rycker ut till Torkilds försvar? Jo det är Stefan Olsson från Sverigedemokraterna, detta är ett mönster som går igen: så fort det diskuteras saker som har att göra med socialpolitik, skattekraft, kommunens utveckling eller vem som är önskvärd eller inte; så kommer Folkpartiets och Sverigedemokraternas politiker hand i hand. Detta verkar vara det enda resultatet av denna interpellation.

Vi undrar: hur är det med löftet att hyrespolicyn inte skulle drabba någon som redan är eller var folkbokförd i Landskrona ? Det fanns ju ett muntligt löfte om att ingen Landskronabo skulle behöva tvingas flytta. Men det är väldigt lätt att hitta ganska många indikationer på att det visst finns Landskronabor som har tvingats flytta när man konverterat fastigheter. Det finns också många Landskronabor som inte kan flytta någonstans, därför att hyrespolicyn slår mot dem också. Men detta bryr de sig tydligen inte om sålänge deras statistik om inflyttning av mindre köpstarka hushåll stämmer.

Torkild Strandberg säger också att Stadsutvecklingsbolaget ska använda sig utav något som de själva kallar „samordnad myndighetsutövning“. Då är vi egentligen inne i en annan fråga. För hur ska det gå om ett bolag som inte till 100% ägs av kommunen, som istället ägs av ett antal privata fastighetsägare, ska ägna sig åt myndighetsutövning? Gränserna mellan kommunens myndighetsutövning och bolagets intressen samt den anställdes uppgifter är suddiga.

Vad vill Vänsterpartiet göra istället? Det är ett slags mantra som man ibland får läsa i tidningen. „Oppositionen kritiserar så hemskt mycket“. Men det hör ju till saken att oppositionen skall kritisera och granska mycket! Men det får man tydligen inte göra här utan här måste man komma med förslag. Vi har precis som Socialdemokraterna lagt många förslag med många sk. „att-satser“, som oftast får ett avslag eller anses vara „besvarade“. Men man kan väl börja med att säga såhär: man skulle, när det handlar om socialpolitik och hyrespolicyns sociala bieffekter, kunna begära att kommunen konsekvent följer socialtjänstlagen samt andemeningen i den. För det gör man inte, det var ganska så illa beställt under den tiden när Jan Allan Beer (fp) var ordförande i den ansvariga nämnden. Han satt där ganska ofta och fick vrida sig, därför att han fick antingen myndighetskritik eller pikar från oppositionen. Det räcker inte att lösa sociala problem enbart med hjälp av statistik. Genom att bara titta på matematiken och endast enkelt räkna ihop att om färre personer som inte är köpstarka flyttar hit, samtidigt som fler köpstarka flyttar hit så är det bra för skattekraften; om man bara fokuserar på den här lilla matematiska ekvationen, då är det solklart att man inte har någonting att komma med när det gäller att lösa de verkliga existerande sociala problemen som finns. Hyrespolicyn och „vägval Landskrona“, har varit era enda redskap och de har hittills inte löst någonting. Man vill i ansvarig nämnd inte ens analysera de positiva effekterna, kanske för att man inte väntar sig att hitta några?

Vår interpellation samt den ansvariga nämndens svar kan ni läsa här: interpellation+svar.