Vår motion om att stödja Malvan röstades ner


Vänsterpartiets motion om att Landskrona stad bl.a. ska säkerställa och garantera lokaler till föreningen Malvan bifölls inte i kommunfullmäktige.

Landskrona stad har många hemlösa som är i behov av matstöd.
Föreningen Malvan har sedan många år tillbaka kunnat erbjuda varma måltider åt hemlösa i vår stad, tack vare ett oerhört stort ideellt engagemang.
Det är upp till 50-60 personer som får mat av Malvan, upp till 4 gånger i veckan. Malvan löser på detta sätt akuta problem och fyller
samtidigt en extremt viktig social funktion, eftersom det saknas öppna mötesplatser för Landskronas hemlösa.

Problemet för föreningen är att det nu bl.a. ska byggas annat på platsen där de nuvarande lokalerna finns. Nya lokaler måste alltså hittas, men ingen av vare sig
socialdemokrater, sverigedemokrater, folk- och miljöpartister samt moderater ville säkerställa en garanti för att Malvans arbete ska kunna fortsätta.

Motionen röstades ner 48 mot 3 och vi ser det som ett svek mot såväl stadens hemlösa som föreningen Malvans arbete: varför ta risker när verksamheten är så pass viktig?

Vår skriftliga reservation finns att läsa som pdf här: reservation Malvan