Vår trygghet är inte till salu!

Vi i Vänsterpartiet ser inte bostaden som vilken vara som helst.
Att ha en plats att komma hem till är en grundförutsättning för att man ska kunna lyckas med annat i livet.

En bostad ska inte bara vara en förvaringsplats. Din bostad ska vara ditt hem, där du kan känna dig trygg och där du ska kunna planera för din framtid. Det är först när du har den grundläggande tryggheten som du kan lösgöra de resurser som krävs för att skapa förändring och utveckling. Detta gäller för alla och inte minst för dem som på ett eller annat sätt förlorat sin bostad, sitt hem.

Orsakerna kan vara många, det kan vara missbruk, psykisk ohälsa men även sådant som en längre sjukskrivning, arbetslöshet eller en skilsmässa. Det gäller också våra ungdomar som hoppar mellan olika tillfälliga anställningar eller studenter som inte kan få ett hyreskontrakt. Med andra ord så kan faktiskt (nästan) vem som helst bli bostadslös i dagens Sverige. Alliansens politik har trasat sönder det sociala skyddsnät som tidigare funnits och i Landskrona har de styrande med Torkild i spetsen tagit det några steg längre i och med den så kallade Landskronamodellen gällande försörjningsstöd och uthyrningspolicyn.

Man ha valt att föra en exkluderade politik i stället för en inkluderande. Man har valt att satsa på de redan starka områdena och på att försöka locka hit människor som idag är resursstarka i stället för att investera i dem som i dag lever, bor i och älskar Landskrona. Detta vill vi ändra på. Vi vill att det i Landskrona förs en politik för alla Landskronabor. Det är inte människorna om bor i de så kallade utsatta områdena som det är fel på och som behöver bytas ut mot en bättre och kapitalstarkare befolkning. Det är systemet och tankesättet som det är fel på och som behöver bytas ut. Sociala problem försvinner inte för att man försöker sopa dem under mattan (hindra folk från att kunna hyra en bostad) eller för att man sätter på ett nytt lager av fernissa (bygga fina villor i Borstahusen).
Sociala problem kan bara bekämpas genom att man förbättrar förutsättningarna för dom som (för tillfället) behöver stöd och hjälp. I grund och botten är det en fråga om människosyn och ideologi. Vilket samhället vill vi vi ha, ett samhälle som ser till allas behov och allas resurser eller samhälle där elitens behov prioriteras och deras resurser idealiseras?

Vänsterpartiet Landskrona vill:

  • riva upp Landskrona Stadsutveckling ABs uthyrningspolicy – ekonomiskt utsatta personer ska ha rätt till att få̊ hyreskontrakt
  • att upprustningen av hyresrätter ska ske utan några större höjningar av hyran, utveckla Centrum/Öster i samarbete med de boende
  • införa verklig nolltolerans mot hemlöshet i kommunen
  • utöka de blandade bostadsformerna med kooperativa hyresrätter
  • införa Bostad först så̊ att missbrukare ska kunna börja arbeta med sin problematik

 

Skrivet av:

Christine Lenander (V),
Henning Süssner Rubin (V),
Nadja Leinonen (V).