Koppargårdens kriminalitet hör ihop med Landskronas politik

Vi fick en fråga från en väljare om vad vi anser bör göras angående artikeln i HelsingborgsDagblad http://hd.se/landskrona/2014/07/28/kriminella-far-fritt-spelrum-i/ här är vårt svar:

HelsingborgsDagblad (HD) har i flera artiklar skrivit om Koppargården. Självklart ska hot och våld mot poliser aldrig accepteras. Det är synd att områdespolisen nu har tagits bort, för trots händelsen i maj verkar det ha varit ett mycket uppskattat upplägg för att skapa ett grundläggande förtroende mellan polisen och medborgarna , det borde återigen satsas på.

I artikeln (Politiker överens – det satsas på Koppargården)  anser både Torkild Strandberg (Folkpartiet) och Nicklas Karlsson (Socialdemokraterna) att situationen som HelsingborgsDagblad beskriver gällande Koppargården är en polisiär fråga, och att det inte finns mer att göra från politiskt håll eftersom det redan finns olika satsningar från Landskrona Stad etc. Det kan påpekas att nedläggningen av vårdcentralen knappast kan anses vara en satsning även om det var ett beslut från Region Skåne och inte från kommunen. Landskronas hyrespolicy är inte heller någon satsning gentemot sina medborgare när de som inte anses ha tillräcklig skattekraft helst bör flytta ifrån landskrona. Men frågan som varken HD, Torkild Strandberg eller Nicklas Karlsson ställer är dock varför det behövs och finns speciella satsningar i just Koppargården. Det blir lätt en bild av Koppargården som en ö utanför resten av samhället. Självklart är Koppargården en del av Landskrona och Landskrona en del av Sverige och därför är frågan: vad är det i det svenska samhällets helhet som möjliggör att händelserna som HD skriver om uppstår? Det är en mycket mer komplicerad fråga som kräver mer komplicerade svar än att säga att det är en polisiär fråga. I boken jämlikhetsanden av Richard Wilkinson och Kate Pickett visas t.ex. hur ökad ojämlikhet leder till mer social oro, detta är alltså ett välkänt samband som också påverkar situationen. Det är heller inte det enda, men situationen i koppargården är mer än en polisiär fråga: det är en politisk fråga.

Det är därför vänsterpartiet så hårt kämpar för ett jämlikt samhälle där de sociala problemen som kommer ur ojämlikheten bekämpas genom att bekämpa ojämlikheten. Vänsterpartiet Landskrona vill som enda parti i kommunfullmäktige ta bort Landskrona Stads hyrespolicy. (källa) Landskrona har idag hög arbetslöshet och för att minska ojämlikhet vill vi i Vänsterpartiet skapa fler arbeten inom den offentliga verksamheten för det är den offentliga sektorn som politiken direkt kan styra över.  I en kommun där ungdomsarbetslösheten sommaren 2013 uppgick till 27,6% är det extra viktigt att kommunen tar ansvar. Därför vill Vänsterpartiet att staden satsar på sociala investeringar som exempelvis att erbjuda kommunens ungdomar tolv månaders projektarbete till avtalsenlig lön, enligt gällande kollektivavtal.

Vänsterpartiet Landskrona