Alla har rätt att fira sina högtider, men vissa har mer rätt än andra?

Vänsterpartiet anser det vara självklart att alla barn ska få lika rätt att fira högtider enligt den kultur deras familj har. Men det verkar tyvärr inte som att majoriteten av de andra partierna som finns representerade i Landskronas kommunfullmäktige tycker så. Varför måste man delas in i vi och dem, trots att det inte behövs undrar vi? Vänsterpartiet står upp för jämlikhet och lika rättigheter när ingen annan gör det. Detta står klart efter KF mötet den 18 juni, då vårt förslag om att Landskrona ska ”ta hänsyn till muslimska helgdagar i den kommunala verksamheten” med stor majoritet röstades ned.

I Skollagen 2010:800 1kap §8 hänvisas man tydligt till diskrimineringslagen gällande lika tillgång till utbildning. Man kan bland annat läsa att alla oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska ha lika möjligheter inom utbildningsområdet. Lägg “lika möjligheter” på minnet.

Skolorna i Landskrona har ett problem med att följa denna lag. Trots skolornas goda vilja och hårda arbete med kulturfrågor, har de tyvärr på grund av oansvariga politiker svårt att hantera mångkultur på ett tillfredställande sätt. Landskrona är en stad med flera religioner, framförallt Kristendom och Islam. En betydande och stor minoritet av skolornas elever är alltså muslimer, medan skolornas lov endast är anpassade för kristendom.

Kristendomens upphöjda status leder till att barn i muslimska familjer ibland tvingas välja mellan att antingen ta extraledigt för att fira sina högtider eller att gå till skolan som alla andra, vilket leder till onödigt missad studietid. Vår lösning är inte en permanent lösning, men det är en praktisk och genomförbar sådan: Flytta de existerande studiedagarna till vissa muslimska helgdagar. Det största motargumentet är att det också finns muslimska lärare som då missar studiedagar som är viktiga för deras fortbildning osv. Men i en sådan här fråga där man på grund av den förda oansvariga politiken tvingas välja mellan lite mer jobb för läraren eller onödigt missad skoltid för så många barn, så prioriterar vi först barnen och en likvärdig skola. För att skolan ska vara likvärdig och även för att minska lärarnas arbetsbörda behövs dock även åtgärder från staten, och Vänsterpartiet har gott om konkreta förslag som löser problemet. Tre miljarder kronor i riktade statsbidrag till skolan är ett sådant konkret förslag som underlättar administrationen för lärare. Dagens regering gör inte detta, och Landskrona kommuns skolor har därför svårt att uppnå målet med en likvärdig skola som alla barn måste ha rätt till. För det är minoriteterna som drabbas mest av förlorad studietid. Lika möjligheter,  precis som de det står om i skollagen är det vi eftersträvar.

I motionen vill vi alltså inte prioritera vissa religioner framför andra, vilket var en del av kritiken vi fick. Tvärtom är vår motion en reaktion emot sådana (i dagsläget kristna) prioriteringar. Vi vill inte heller införa nya helgdagar, det smidigaste är ju att flytta om något som redan finns. Däremot vill vi lösa ett konkret praktiskt problem för en mycket stor grupp människor vars barn går i skolan i Landskrona, tills dess att en mer permanent lösning kan skapas.

Vi ber er, gör tanke-experimentet att ditt barn skulle få välja mellan att fira jul eller att studera till det nationella provet. Visst är det ett orättvist val, varför ska muslimer då, speciellt när de är en så pass stor grupp behöva begära extra ledighet?

Rösta på Vänsterpartiet, för en likvärdig skola!

 

Den officiella reservationen i KF finns att läsa här: reservation-muslimska-helgdagar