Bristande budgetdisciplin i Landskrona

Vänsterpartiet anser att Landskrona stads arbete med budgetrelaterade frågor brister. Allt för ofta tvingas kommunen tilläggsbudgetera skattepengar för nämndernas behov.
Glädjekalkylerna är tyvärr mer regel än undantag i Landskrona kommun, vi anser därför att besluten i fullmäktige måste ha bättre förankring i det ordinarie budgetarbetet än vad det har idag.

Den 27 maj 2014 tilläggsbudgeterades helt oplanerat 26,4 miljoner kronor till projekt som utan större problem skulle kunna finnas med i kommunens budget från första början. Utöver att tilläggsbudgetera har man valt att helt slopa budgetprocessen i år. Detta är ett tecken på Landskronas dåliga politiska ledning och på ledningens bristande budgetdisciplin. Det är helt enkelt inte ekonomiskt ansvarsfullt.

Läs gärna vårt särskilda yttrande i kommunfullmäktige här: särskilt yttrande kf20140527