Orimligt dyra resor till Ven

Igår fastslog Landskronas kommunfullmäktige en ny taxa för Ventrafiken. Resor till och från Ven kommer från och med den 1 juni bli orimligt dyra. Detta för att Ventrafikens ekonomi är dålig på grund av felprioriteringar och en kommunstyrelse som länge har blundat för detta. Nu får venborna och alla andra brukare betala notan. Vi anser inte att detta är acceptabelt. Vänsterpartiet reserverade sig därför emot beslutet.

Den skriftliga reservationen finns att läsa här:  Reservation Ventrafikens taxa.